प्रथम आवधिक योजना (आ.व. २०७६।७७-२०८०।८१) सम्बन्धी सूचनाचित्र

१६ माघ २०७६, बिहिवार

प्रथम आवधिक योजना (आ.व. २०७६।७७-२०८०।८१)

१६ माघ २०७६, बिहिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.