मध्यावधि समीक्षाको सूचना चित्र (Infographics)

०७ माघ २०७९, शनिवार

मध्यावधि समीक्षा (आ.व. २०७४/७५ – २०७६/७७

०७ माघ २०७९, शनिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.