Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 सम्पत्ति विवरण फारम डाउनलाेड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्

सम्पत्ति विवरण फारम डाउनलाेड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।

2 सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धी निजामती किताव खानाको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धी निजामती किताव खानाको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.