Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 काम, कर्तव्य र अधिकार

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.