क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद बिभाग हाम्रो सम्पर्क इमेल
1 डा. पूर्ण कुमार लोक्सोम मा. उपाध्यक्ष
2 डा. ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मा. सदस्य
3 श्री नारायण कोईराला मा. सदस्य
4 श्री प्रकाश राई मा. सदस्य
5 श्री अन्जु खड्का मा. सदस्य
6 श्री सुबोधराज प्याकुरेल उपाध्यक्ष
7 डा. पूर्ण कुमार लोक्सोम सदस्य
8 श्री मिना भण्डारी सदस्य

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.