कर्मचारी विवरण

जयकुमार घिमिरे

कर्मचारीको नाम : जयकुमार घिमिरे

पद : सचिव

तह/श्रेणी : रा.प. प्रथम

सम्पर्क नं. : 9842138312

ईमेल :


अम्बिका प्रसाद चौलागाई

कर्मचारीको नाम : अम्बिका प्रसाद चौलागाई

पद : उप-सचिव

तह/श्रेणी : रा.प. द्वितीय

सम्पर्क नं. : 9820700482

ईमेल :


अम्बिका रेग्मी

कर्मचारीको नाम : अम्बिका रेग्मी

पद : अधिकृत (आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क)

तह/श्रेणी : छैटौं

सम्पर्क नं. : 9842075749

ईमेल :


शिव कुमार नेपाल

कर्मचारीको नाम : शिव कुमार नेपाल

पद : अधिकृत

तह/श्रेणी : छैटौं

सम्पर्क नं. : 9842123942

ईमेल :


सुमिता न्यौपाने

कर्मचारीको नाम : सुमिता न्यौपाने

पद : अधिकृत (लेखा)

तह/श्रेणी : छैटौं

सम्पर्क नं. : 9841966112

ईमेल :


शक्तिराज रेग्मी

कर्मचारीको नाम : शक्तिराज रेग्मी

पद : अधिकृत

तह/श्रेणी : छैटौं

सम्पर्क नं. : 9842035802

ईमेल :


भगवती लम्साल

कर्मचारीको नाम : भगवती लम्साल

पद : सहायक

तह/श्रेणी : पाँचौँ

सम्पर्क नं. : 9841828190

ईमेल :


रेवतीकुमार कोइराला

कर्मचारीको नाम : रेवतीकुमार कोइराला

पद : नायव सुब्बा

तह/श्रेणी : रा.प.अन. प्रथम

सम्पर्क नं. : 9842190387

ईमेल :


सुबासजंग बुढाथोकी

कर्मचारीको नाम : सुबासजंग बुढाथोकी

पद : नायव सुब्बा

तह/श्रेणी : रा.प.अन. प्रथम

सम्पर्क नं. : 9842483014

ईमेल :


दिपेन्द्र श्रेष्‍ठ

कर्मचारीको नाम : दिपेन्द्र श्रेष्‍ठ

पद : कम्प्युटर अपरेटर

तह/श्रेणी : रा.प.अन. प्रथम

सम्पर्क नं. : 9842099035

ईमेल :


सुकिन्द्र साह

कर्मचारीको नाम : सुकिन्द्र साह

पद : कम्प्युटर अपरेटर

तह/श्रेणी : रा.प.अन. प्रथम

सम्पर्क नं. : 9815368511

ईमेल :


संजिव लामा घिसिङ

कर्मचारीको नाम : संजिव लामा घिसिङ

पद : बहुक्षेत्रीय पोषण योजना संयोजक

तह/श्रेणी :

सम्पर्क नं. : 9849083418

ईमेल :


अभिषेक राई

कर्मचारीको नाम : अभिषेक राई

पद : ह.स.चा.

तह/श्रेणी :

सम्पर्क नं. : 9827026354

ईमेल :


विक्रम महतो

कर्मचारीको नाम : विक्रम महतो

पद : ह.स.चा.

तह/श्रेणी :

सम्पर्क नं. : 9819107674

ईमेल :


नारायण श्रेष्‍ठ

कर्मचारीको नाम : नारायण श्रेष्‍ठ

पद : ह.स.चा.

तह/श्रेणी :

सम्पर्क नं. : 9843529347

ईमेल :


कल्पना प्रधान

कर्मचारीको नाम : कल्पना प्रधान

पद : कार्यालय सहयोगी

तह/श्रेणी :

सम्पर्क नं. : 9816359689

ईमेल :


तारा ढुङ्गेल

कर्मचारीको नाम : तारा ढुङ्गेल

पद : कार्यालय सहयोगी

तह/श्रेणी :

सम्पर्क नं. : 9842410999

ईमेल :


प्रकाश भण्डारी

कर्मचारीको नाम : प्रकाश भण्डारी

पद : कार्यालय सहयोगी

तह/श्रेणी :

सम्पर्क नं. : 9815333576

ईमेल :