प्रदेश योजना आयोगले आ.व. २०७५/७६ मा रु. २५,०००।- भन्दा माथि मूल्यमा खरीद गरेका जिन्सी सामानहरूको विवरण

प्रदेश योजना आयोगले आ.व. २०७५/७६ मा रु. २५,०००।- भन्दा माथि मूल्यमा खरीद गरेका जिन्सी सामानहरूको विवरण प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।